Omfattende istandsættelse af hoved- og bitrapper m.v.

A/B Borupgaard

A/B Borupgaard

Entreprisesum: 12.000.000,00 kr.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggeperiode: 2019 – 2020
Bygherre: A/B Borupgaard
Rådgiver: Peter Jahn & Partnere A/S

Beskrivelse:

Omfattende istandsættelse af hoved- og bitrapper m.v.

Hos foreningen A/B Borupgaard, der er mere end 100 år gammel, renoverede vi et stort antal kældergulve hvilket indebar ophugning af eksisterende kældergulve, udlægning og komprimering af kapillarbrydende lag, etablering af ledningsdræn under kældergulv, udlægning af nyt betongulv, istandsættelse af indvendige vægoverflader, etablering af nye træskillevægge og døre i kælder og istandsættelse af gårdtoilettet.

Alt imens istandsætte vi hele soklen både mod gaden og gården. Og sidst men bestemt ikke mindst gennemgik alle hovedtrapper og bitrapper, 48 stk ialt, en kæmpe forvandling og renovering, hvor der blev pustet nyt liv i disse med respekt for det gode håndværk.