Udskiftning af tag, vinduer og istandsættelse af trapper m.v.

A/B Lyon II