Byfornyelse

A/B Valdemarsgade 52–56

A/B Valdemarsgade 52–56

Entreprisesum: 2.300.000,00 kr.
Entrepriseform: Fagentreprise
Byggeperiode: Februar 2008 – Oktober 2009
Bygherre: A/B Valdemarsgade 52-56
Rådgiver: Nova5 Arkitekter A/S

Beskrivelse:

Byfornyelse

Omhandlede malerarbejde af 22 lejligheder og 2 hovedtrapper samt gadefacade. Sagen udførtes i underentreprise i samarbejde med Øens Murerfirma A/S og Nova5 Arkitekter A/S.

I alle 22 lejligheder blev lofter og vægge renset til fast bund, hvorefter der blev fuldspartlet og opsat glasfilt på både lofter og vægge. Vinduer blev skiftet til nye vinduer med termoglas. De gamle vindueslysninger blev renset for gammel malingslag til fast bund, og derefter opmalet på traditionel vis. Der var delvist opsat nye færdigmalede paneler, der blev pletspartlet og malet en gang til færdigt arbejde. Facaden blev kemisk afrenset og filtset, og vi malede facaden med KEIM facademaling.

Mht. hovedtrapperne blev vægge og lofter renset og alt træværk totalafrenset til rent træ. Afvaskning af kridt på loft og overvægge, grunding, opsætning af filt, kridering samt maling med glans 25. Træværket blev, efter afrensningen, vasket, slebet, spartlet og grundet og slutteligt givet 2 gange acrylemalje glans 40. Herefter blev lofter og vægge malet i forskellige farver.