Renovering af tag, facade, vinduer, kælder og døre

E/F Holtegade 15/Søllerødgade 35-37