Renovering af facader og tag

E/F Strandboulevarden 3