Tagrenovering

Gl. Køge Landevej 240

Gl. Køge Landevej 240

Entreprisesum: 1.210.000,00 kr.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggeperiode: November 2021 – Januar 2022
Bygherre: Gl. Køge Landevej 240
Rådgiver: Ingeman Fischer

Beskrivelse:

Tagrenovering på Gl. Køge Landevej 240, Hvidovre

Arbejdet for nærværende opgave omhandler tagrenovering med bl.a. efterisolering og udskiftning af ovenlysvinduer, taghætter og etablering af nye loftlemme med trapper. Ejendommen er en etageejendom og har et samlet bebygget areal på 305 m².
Arbejdet udføres af os i hovedentreprise.
Da der er tale om en renovering af en eksisterende bygning, tages der højde for tilpasninger, for at alle arbejder kan udføres til fuldstændig færdiggørelse.