Renovering af gamle vinduer

Virumgård

Virumgård

Entreprisesum: 2.300.000,00 kr.
Entrepriseform: Del entreprise
Byggeperiode: Februar – November 2022
Rådgiver: EK Entreprise A/S
Bygherre: Privat

Beskrivelse:

Renovering af gamle bevaringsværdige vinduer

På den smukke og bevaringsværdige Virumgård på Kongevejen 79 i Kgs. Lyngby, renoverer vi de flotte gamle vinduer i henhold til god gammel byggeskik. Vi udtager vinduerne med omhu og disse afrenses, kittes og malerbehandles indendørs i bygningen i et dertil indrettet sliberum, så de på den måde beskyttes af årstidens vind og vejr. Herefter genmontere vi dem igen med nye hjørnebånd, hængsler mv.

Den vedtagede lokalplan giver mulighed for at etablere et nyt museum for klassiske biler i det gamle landbrugsmuseum på Kongevejen og en café i den gamle hovedbygning Virumgård. Samtidig skal Virumgård også rumme en museumsbutik, restaurant, møde- og selskabslokaler, og der skal være mulighed for udendørs publikumsarrangementer.