Renovering af facade, udskiftning af vinduer m.v.

A/B Chr. Svendsensgården

A/B Chr. Svendsensgården

Entreprisesum: 10.500.000,00 kr.
Entrepriseform: Hovedentreprise
Byggeperiode: Februar – August 2017
Bygherre: A/B Chr. Svendsensgården
Rådgiver: Peter Jahn & Partnere A/S

Beskrivelse:

Facaderenovering, udskiftning af vinduer m.v.

Alle facader på gade- og gårdsiden er gennemgået med diverse murerreparationer og nogle steder ilagt jern i sætningsrevner samt omfuget. Facaderne blev afrenset, den blankmurede facade og sålbænke blev istandsat.

Samtlige vinduer blev udskiftet til nye på gade- og gårdsiden og taget blev gennemgået.

Hoved- og bitrapperne som ialt talte 14 stk fik en omfattende istandsættelse, hvor der blev foretaget pudsreparationer af afskalninger, let reparation af træværk, fugearbejder, malerbehandling af lofter, undersider af trappeløb, vægge, plastkabelkanaler, malet træværk, jernbalustre samt reposer. For hvad angik linoleum blev det eksisterende eftergået og poleret.

Ny belysning blev i samme forbindelse installeret på hovedtrapperne.